דף הבית | אודות | תחומי עיסוק | תביעות בטיפולנו | חזון וערכים | שאלות ותשובות | מידע מקצועי | לקוחות כותבים | צור קשר
שם מלא
אימייל
טלפון
  ביטוח לאומי - נכות כללית

 

נכות כללית
 
קצבת נכות כללית משולמת למי שעמדו בקריטריונים לפי החוק והתקנות. בשונה מנפגעי עבודה מקור הבעיה או המחלה הרפואית אינו רלבנטי. אדם יוכל לקבל קצבת נכות בין אם מקור הבעיה הינו מחלה, בין אם פגם מולד, בין אם כתוצאה מתאונה כלשהי ובין אם כתוצאה  מכל גורם אחר. 
 
המוסד לביטוח לאומי בוחן באמצעות וועדות רפואיות את הבעיות הרפואיות השונות מהן סובל האדם. באם עבר את הסף המינימאלי של הנכות, המוסד לביטוח לאומי בודק מהי ההשפעה של אותן בעיות/מחלות על כושר עבודתו של האדם או במקרה של עקרת בית על יכולתה לתפקד במסגרת משק הבית. 
 
גובה הקצבה החודשית נקבע לפי מידת ההשפעה על כושר העבודה או במקרה של עקרת בית לפי מידת ההשפעה לתפקד בבית. 
 
 
שרותים מיוחדים
 
קצבת שרותים מיוחדים ניתנת למי שכתוצאה מנכותו מתקשה מאד בתפקוד יומיומי במסגרת הבית והטיפול האישי בעצמו. 
 
 
קצבת ילד נכה
 
קצבת ילד נכה הינה קצבה המשולמת לילדים מגיל 91 יום ועד גיל 18 ובמקרים מיוחדים גם לילדים מיום לידתם הראשון. 
גובה הקצבה תלוי בסוג הליקוי ממנו סובל הילד ובמידת התלות שלו בזולת. 
 
ניידות     
 
גמלת ניידות מקנה הטבות שונות לאנשים בעלי ליקויים ברגליים, המגבילים אותם בניידות. 
הגמלה משולמת ע"י משרד האוצר במסגרת הסכם מיוחד שנחתם בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי. 
 
קביעת סוג הליקוי ודרגתו נעשית ע"י וועדה רפואית מטעם משרד הבריאות. זאת לאחר שהאדם הגיש בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות. הוועדה בודקת את המבקש  ובוחנת באם מצבו תואם לאחד מהליקויים המנויים ברשימת הליקויים המיוחדת לעניין ניידות. 
 
במידה ונקבע כי האדם לוקה באחד הליקויים המפורטים ברשימה, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס תביעה לקבל הטבות לפי הסכם ניידות. 
 
במקרים מסוימים גם ילד נכה יוכל לקבל בנוסף לקצבת ילד נכה גם הטבות שונות בתחום הניידות. 
 
 

© כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אורנה זיסמן. 
אין להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי, לתרגם, לשדר בכל אמצעי שהוא את התכנים המופיעים באתר זה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מעו"ד אורנה זיסמן.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו בא להחליף ייעוץ משפטי. לפיכך, מי שיחליט על דעתו להסתמך על התכנים באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. 
כתיבת התכנים נעשתה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. לפיכך, בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר הכוונה היא גם לנקבה.