דף הבית | אודות | תחומי עיסוק | תביעות בטיפולנו | חזון וערכים | שאלות ותשובות | מידע מקצועי | לקוחות כותבים | צור קשר
שם מלא
אימייל
טלפון
  תאונות דרכים

 

במדינת ישראל קיים חוק מיוחד, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה 1975, המסדיר את הפיצוי הכספי ואת מימון הטיפולים הרפואיים שנגרמו למי שנפגע כתוצאה מאירוע שמוגדר בחוק כתאונת דרכים. 
 
חוק נוסף, פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל 1970, מחייב כל מי שמשתמש ברכב מנועי לוודא שיש לו ביטוח המכסה נזקי גוף שנגרמים כתוצאה מתאונת דרכים בה היה מעורב הרכב. בשל החובה לעשות ביטוח שיכסה נזקי גוף כאלה, מכונה הביטוח "ביטוח חובה".
ביטוח החובה יכסה את נזקי הגוף שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים למי שהיה נוסע באותו הרכב וכן יכסה את נזקי הגוף שנגרמו להולך רגל שנפגע מהרכב. 
 
חשוב לציין, שכל מי שנפגע בתאונת דרכים, כמשמעותה בחוק, זכאי לקבל פיצוי כספי, וזאת גם אם הנפגע הוא נהג שאשם בקרות התאונה. שאלת האשם ושאלת האחריות לגרימת התאונה לא רלבנטיות לעניין קבלת פיצויי כספי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. 
לפיכך, אם חס וחלילה הייתם מעורבים בתאונת דרכים ונגרם לכם נזק גופני, אתם תהיה זכאים לקבל פיצוי כספי גם אם אתם אשמים בתאונה. 
 
מהו נזק גופני?
 
נזק גופני כתוצאה מתאונת דרכים יכול להיות מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי כולל פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף של מי שנפגע בזמן אירוע תאונת הדרכים.
 
חשוב להדגיש, שגם נזק גוף קל מאד וזמני, שחלף תוך כמה ימים, מקנה לנפגע פיצוי מחברת הביטוח. הפיצוי יהיה נמוך יותר ביחס לפגיעה קשה או פגיעה שלא עברה והותירה נכות, אך עדין ישולם פיצוי. 
 
לפיכך ועל מנת לשמור על זכויותיכם,  אם חס וחלילה את/ה נפגעת בתאונת דרכים יש לפנות כמה שיותר מהר לקופת החולים או לבית החולים על מנת להיבדק, לקבל טיפול במידת הצורך ולתעד את הפגיעה, גם אם היא קלה. 
 
ומהי בעצם כתאונת דרכים?
 
תאונת דרכים יכולה להיות תאונה "קלאסית" של התנגשות בין מכוניות, פגיעה של מכונית בהולך רגל או תאונה עצמית בה למשל הרכב מתנגש בקיר הפרדה ולא ברכב אחר. 
 
בהתאם לחוק, קיימות נסיבות מסויימות , שגם יחשבו כתאונת דרכים ויקנו פיצוי למי שנפגע, וזאת למרות שלא מדובר באירוע קלאסי של תאונה. 
 
להלן רשימת הנסיבות המיוחדות לפי החוק:
 
- נזק גוף שנגרם כתוצאה מהתפוצצות או התלקחות של הרכב;
 
- נזק גוף שנגרם כתוצאה משימוש בכוח המכני של הרכב, בתנאי שבעת השימוש הרכב לא שינה את ייעודו המקורי;
 
לדוגמא: כפות של מלגזה שהופעלו ע"י הכוח המכאני שלה פגעו בהולך רגל. האירוע ייחשב כתאונת דרכים. 
 
לדוגמא: כף יד של עובד על משאית לפינוי אשפה נתפס במדחס האשפה. המדחס הופעל באמצעות הכוח המכאני של המשאית, ולכן מדובר בתאונת דרכים.
-  נזק גוף שנגרם תוך כדי כניסה לרכב או ירידה מהרכב;
 
- נזק גוף שנגרם בזמן החניית הרב או דחיפתו או גרירתו;
 
- נזק גוף שנגרם כתוצאה מטיפול דרך או תיקון דרך ברכב שנעשה ע"י המשתמש ברכב או ע"י משהו אחר שלא במסגרת עבודתו;
 
- נזק גוף שנגרם כתוצאה מהדרדרות או התהפכות של הרכב;
 
- נזק גוף שנגרם כתוצאה מהתנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה;
 
- נזק גוף שנגרם כתוצאה מהינתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו כשהרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינה או פריקה של מטען, כשהרכב עומד;
 
ממה מורכב הפיצוי הכספי שמשולם ע"י חברת הביטוח?
 
הפיצוי מורכב מהפסדים שנגרמו לנפגע ו/או שצפוי שיגרמו לו בעתיד, מהוצאות שהוציא בפועל בעקבות התאונה והוצאות שצפוי להוציא בעתיד ומצרכים שנגרמו בעקבות התאונה. 
 
הפיצוי מחושב בנפרד לכל נפגע ונפגע בהתאם למידת הפגיעה, להשפעתה על חייו במישורים שונים ולצרכיו. 
 
ההפסדים, ההוצאות והצרכים מכונים גם "ראשי נזק" ובעולם המשפט נהוג להשתמש במושגים הבאים כאשר עורכים את חישוב הפיצויים:
 
- הפסדי השתכרות או פגיעה בכושר השתכרות של הנפגע
 
- הוצאות רפואיות
 
- הוצאות נסיעה ו/או הוצאות ניידות
 
- עזרת הזולת או עזרת צד ג'  (עזרה לה נזקק הנפגע בחיי היומיום) 
 
- הוצאות שיקום ו/או סיעוד 
 
- כאב וסבל 
 
במקרים בהם נגרם נזק קשה או נזק מורכב במיוחד ניתן פיצוי גם עבור הוצאות וצרכים נוספים הכל בהתאם למצבו ולצרכיו של הנפגע.   
 
כיצד נקבעת נכותו של הנפגע?
 
כאשר מדובר בתאונה שגרמה לנזק גופני שלא חלף או שחלף באופן חלקי, יש צורך לקבוע מהו הנזק שנותר. 
 
הנזק שנותר מכונה בשפה המשפטית "נכות" והוא נמדד באחוזים. קיימת רשימה ארוכה של נזקי גוף ולצידה אחוז הנכות. ככל שמדובר בנזק קשה יותר כך אחוז הנכות הוא גבוה יותר.  
 
הנזק, כלומר אחוזי הנכות, נקבעים ע"י רופא מומחה בתחום הפגיעה, שממונה ע"י בית המשפט או רופא שהצדדים (הנפגע באמצעות עורך דין וחברת הביטוח באמצעות עורך דינה או נציגים מטעמה) ממנים בהסכמה. 
 
במקרים בהם מדובר בפגיעה שגרמה לנזקים בתחומי שונים, ניתן למנות כמה מומחים רפואיים בהתאם לסוגי הפגיעה.
 
לדוגמא: נפגע שגם שבר את רגלו וגם נותרה לו צלקת על הפנים בעקבות שברי זכוכית. במקרה זה ימונו שני מומחים רפואיים. אורתופד שיבדוק מהי הנכות בעקבות השבר ברגל ופלסטיקאי שיבדוק מהי הנכות בגין הצלקת בפנים. 
 

 

 

© כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אורנה זיסמן. 
אין להעתיק, לשכפל, להציג בפומבי, לתרגם, לשדר בכל אמצעי שהוא את התכנים המופיעים באתר זה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מעו"ד אורנה זיסמן.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו בא להחליף ייעוץ משפטי. לפיכך, מי שיחליט על דעתו להסתמך על התכנים באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. 
כתיבת התכנים נעשתה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. לפיכך, בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר הכוונה היא גם לנקבה.